Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Hasiči radíDatum konání:
5.11.2019

HASIČI RADÍ
DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

 • Pečlivě volte místo, kam svíčku ukládáte.
  Měla by být umístěna na
  stabilní nehořlavé podložce, která
  brání přímému kontaktu hořící svíčky
  s podkladem, například s chvojím
  adventního věnce, ubrusem nebo
  s poličkou. Pokud je to možné, vybavte svůj
  byt či dům detektory kouře.
  Před odchodem z bytu a před
  tím, než jdete spát, svíčku
  důkladně uhaste.

 • Svíčku vždy umístěte v dostatečné
  vzdálenosti od hořlavých předmětů.
  Nenechávejte je poblíž záclon, závěsů či sedaček.

 • Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu.
  V případě požáru zachovejte chladnou hlavu a co nejrychleji se ho pokuste uhasit.
  Využijte ruční hasící přístroj, kbelík s vodou či hydrant na chodbě.

 • Tam, kde je to možné, nahraďte klasickou svíčku elektronickou.
  Vyšší pořizovací cena se vám bohatě vrátí v pocitu bezpečí.
  Čtěte pozorně informace o bezpečném
  zacházení s výrobkem na příbalovém letáku.

 • Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy,
  u kterých může dojít k vyvření hořlaviny na podložku.
  I krátká nepozornost může mít za následek požár.

 • Vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek.
  Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou,
  zejména při hře dětí. Pozor je třeba dávat také na pohyb zvířat, které by
  neměly zůstat v místnosti s hořící svíčkou o samotě.

 • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
  volejte hasiče 150 nebo 112.