Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality, hlášení, oznámení a zprávy z obce > Aktuality > MILOSTIVÉ LÉTO II - Jak se zbavit exekuce

MILOSTIVÉ LÉTO II - Jak se zbavit exekuceDatum konání:
21.9.2022

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO II A JEHO VÝHODY

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta II se fyzickým osobám, které mají peněžitý dluh vůči státu (a dalším veřejnoprávním věřitelům – jejich seznam uvádíme níže v části „Na jaké pohledávky lze využít“) vymáhaný soudním exekutoremnaskýtá příležitost splnit jejich dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Právní úprava milostivého léta II nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. listopadu 2022 nezaplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití milostivého léta II zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinný zcela osvobozuje od placení úroků z prodlení a jiného příslušenství. Pro účely milostivého léta II se přitom za příslušenství považují i penále a smluvní pokuta.

POZOR: Netýká se případů, kdy po povinném (dlužníkovi) vymáhá jeho dluh přímo soud, nebo jiná organizační složka státu, jako např. správce daně, v daňové exekuci. U těchto exekucí nelze „milostivé léto II“ využít. Tzv. milostivé léto II se nevztahuje ani na výkon rozhodnutí vedený soudem.

NA JAKÉ POHLEDÁVKY LZE VYUŽÍT

Na jaké pohledávky lze využít – na pohledávky splňující všechny níže uvedené podmínky:

 • dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,
 • povinným (dlužníkem) je fyzická osoba a
 • oprávněným (věřitelem) je
  • Česká republika,
  • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvková organizace,
  • státní fond,
  • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • regionální rada regionu soudržnosti,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
  • ústav založený státem nebo územním samosprávním celkem,
  • obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním samosprávním celkem,
  • státní podnik a národní podnik,
  • zdravotní pojišťovna,
  • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
  • právnická osoba, v níž má stát nebo uzemní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

TERMÍN, KDY LZE VYUŽÍT
Termín, kdy lze využít: 
1. září 2022 až 30. listopadu 2022.

 

Milostivé léto.pdf