Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí Bystrovany a Bukovany > Stočné

Stočné

Odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se platí a fakturují dle Ceníku SVAZKU OBCÍ BYSTROVANY A BUKOVANY a je stanovena podílem skutečných nákladů minulého období na provoz kanalizace a ČOV a množstvím vypouštěných odpadních vod zjištěným měřidly ČOV.  Fakturace množství odpadní vody je prováděna dle množství zjištěného vodoměrem na přítoku. Pokud je takto zjištěné množství menší než udává směrné číslo v příloze Vyhlášky 42/2001Sb. bude účtováno množství dle výše uvedených směrných čísel. U odběratelů, kde nelze provést měření, je fakturace prováděna dle výše uvedené vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že vodárny provádějí vyúčtování v měsíci červnu je fakturační období stanoveno na  7/2017 - 6/2018. Platby přijaté do 30.6.2018 jsou zahrnuty do vyúčtování za toto období. Platby, které obdržíme po tomto datu budou převedeny na zálohy na následujcící období, tj. 7/2018 - 6/2019.

Usnesením k bodu č.8.3. jednání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany ze dne 1.12.2016 byla stanovena cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro odběratele ve výši:
23,48 Kč bez DPH/ m3, tj. 27,-Kč s DPH m3.

Ke zvýšení ceny stočného jsme nuceni přistoupit z důvodu zákonné povinnosti (zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhl. č.428/2001Sb.) tvořit fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond“). S ohledem na sociální únosnost přistoupila valná hromada Svazku zatím jen k částečnému navýšení stočného. 

Smyslem tvorby fondů je, aby si provozovatelé vodohospodářských zařízení odkládali (chcete-li šetřili) po dobu životnosti stávajícího majetku na jeho potřebnou obnovu v budoucnu. Svazek by tedy měl postupem času vytvořit fond v hodnotě 60,22 mil. Kč, což je současná reprodukční pořizovací cena vodohospodářského majetku, ze které se při tvorbě fondu vychází.

Co nás čeká v budoucnu?
Lze očekávat zvyšování finanční náročnosti čištění odpadních vod. Důvodem je nutnost řešení odstranění fosforu z odpadních vod. Fosfor je v řekách a vodních nádržích celoevropským problémem, protože způsobuje rozvoj sinic a řas, které spotřebovávají rybám a jiným živočichům k životu potřebný kyslík. Z toho důvodu je v současné době řešena změna zákona – bude nutné snížit obsah (koncentraci) fosforu ve vyčištěné odpadní vodě.  Snížení koncentrace fosforu se řeší instalací zařízení k jeho odbourávání na čistírnách odpadních vod. Ale samozřejmě i každý z nás může snížit produkci fosforu používáním bezfosfátových  pracích prášků, prostředků do myčky nádobí a saponátů.

Cena stočného na období od 1.7.2017 do 30.6.2018 je 972,00 Kč
vč. DPH 15% .

Platbu je možno hradit hotově na pokladně Obecního úřadu v Bystrovanech, bezhotovostním převodem na účet č. 27-8900370257/0100,  variabilní symbol  20+č.p. domu ( např. je-li č.p. 168 uvedete do variabilního symbolu 20168) a specifický symbol počet osob, za které je platba uskutečněna.

Četnost záloh

Platba za osobu

2.pololetí 2017
1.pololetí 2018

        

Kč 486,00
Kč 486,00

Pro rok 2018

Kč 972,00

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola
Počasí

Kontakt

Obec Bystrovany
Šrámkova 115 / 9
779 00 Bystrovany

Tel:585 311 841

Základní informace

Návštěvnost stránek

332094