Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Stočné

Odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se platí a fakturují dle Ceníku SVAZKU OBCÍ BYSTROVANY A BUKOVANY a je stanovena podílem skutečných nákladů minulého období na provoz kanalizace a ČOV a množstvím vypouštěných odpadních vod zjištěným měřidly ČOV.  Fakturace množství odpadní vody je prováděna dle množství zjištěného vodoměrem na přítoku. Pokud je takto zjištěné množství menší než udává směrné číslo v příloze Vyhlášky 42/2001Sb. bude účtováno množství dle výše uvedených směrných čísel. U odběratelů, kde nelze provést měření, je fakturace prováděna dle výše uvedené vyhlášky.

Cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro odběratele je stanovena ve výši: 
23,48 Kč bez DPH  / m3 - 27,00Kč s DPH pro domácnost na období  1..2017 - 30.6.2018.

Vzhledem k tomu, že vodárny provádějí vyúčtování v měsíci červnu je fakturační období stanoveno na  7/2017 - 6/2018. Platby přijaté do 30.6.2018 jsou zahrnuty do vyúčtování za toto období. Platby, které obdržíme po tomto datu budou převedeny na zálohy na následujcící období, tj. 7/2018 - 6/2019.

Cena záloh stočného na období 7/2017 - 6/2018 činí Kč 972,00 vč. DPH 15%.

Platbu je možno hradit hotově na pokladně Obecního úřadu v Bystrovanech, bezhotovostním převodem na účet č. 27-8900370257/0100,  variabilní symbol  20+č.p. domu ( např. je-li č.p. 168 uvedete do variabilního symbolu 20168) a specifický symbol počet osob, za které je platba uskutečněna.

Četnost záloh

Platba za osobu

2.Pololetí 2017
1.pololetí 2018

Kč 486,00
Kč 486,00

 

Rok 2017/2018 Kč 972,00

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola
Počasí

Kontakt

Obec Bystrovany
Šrámkova 115 / 9
779 00 Bystrovany

Tel:585 311 841

Základní informace

Návštěvnost stránek

332094