Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

Stočné

Odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se platí a fakturují dle Ceníku SVAZKU OBCÍ BYSTROVANY A BUKOVANY a je stanovena podílem skutečných nákladů minulého období na provoz kanalizace a ČOV a množstvím vypouštěných odpadních vod zjištěným měřidly ČOV.  Fakturace množství odpadní vody je prováděna dle množství zjištěného vodoměrem na přítoku. Pokud je takto zjištěné množství menší než udává směrné číslo v příloze Vyhlášky 42/2001Sb. bude účtováno množství dle výše uvedených směrných čísel. U odběratelů, kde nelze provést měření, je fakturace prováděna dle výše uvedené vyhlášky.

Cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro odběratele je stanovena ve výši: 
18,25 Kč bez DPH  / m3 - 21,00Kč s DPH pro domácnost na období 1.7.2016 - 31.12.2016 
23,46 Kč bez DPH  / m3 - 27,00Kč s DPH pro domácnost na období  1.1.2017 - 30.6.2017.

Vzhledem k tomu, že vodárny provádějí vyúčtování v měsíci červnu je fakturační období stanoveno na  7/2016 - 6/2017. Platby přijaté do 30.6.2017 jsou zahrnuty do vyúčtování za toto období. Platby, které obdržíme po tomto datu budou převedeny na zálohy na následujcící období, tj. 7/2017 - 6/2018.

Cena záloh stočného na období 7/2016 - 6/2017 činí Kč 864,00 vč. DPH 15%.

Platbu je možno hradit hotově na pokladně Obecního úřadu v Bystrovanech, bezhotovostním převodem na účet č. 27-8900370257/0100,  variabilní symbol  20+č.p. domu ( např. je-li č.p. 168 uvedete do variabilního symbolu 20168) a specifický symbol počet osob, za které je platba uskutečněna.

Četnost záloh

Platba za osobu

2.Pololetí 2016
1.pololetí 2017

Kč 378,00
Kč 486,00

 

Rok 2016/2017 Kč 854,00