Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech point

Czech point

Výpisy z Czech point

  • Výpis rejstříku trestů
  • Výpis obchodního rejstříku
  • Výpis živnostenského rejstříku
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výpis registru řidičů
  • Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis insolvenčního rejstříku

Občané si mohou požádat o tuto službu na Obecním úřadě v Bystrovany  v úřední hodiny:

pondělí            10:00 - 12:00      15:00 - 17:00
středa              10:00 - 12:00      15:00 - 17:00

Výpis z rejstříku trestů

žadatel se musí dostavit osobně
předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas)
výpis se vydává na počkání

  • platí se správní poplatek 100,- Kč v hotovosti.

Výpisy z katastru nemovitostí

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu 
(parc. číslo, číslo listu vlastnického, číslo budovy, jméno apod.)
výpisy se vydávají na počkání

  • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 20,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (IČ, název firmy aj.)
výpisy se vydávají na počkání

  • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 20,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z centrálního registru řidičů

žadatel předloží občanský průkaz, popř. i řidičský průkaz
výpisy se vydávají na počkání

  • platí se správní poplatek 50,- Kč v hotovosti.

Další informace : www.czechpoint.cz