Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Obecně závazné vyhlášky, nařízení obce a zákony

Obecně závazné vyhlášky, nařízení obce a zákony

Obecní vyhlášky

OZV č. 1/2017,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21.12.2017
OZV 1/2016, noční klid  29.12.2016
NARIZENI 1-2016 TRZNI RAD Bystrovany_0001.pdf    1.8.2016
OZV č. 2/2011 o zákazu provozování sázkových her

10.11.2011

OZV č. 1/2011 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Bystrovany č. 2/2007 , o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bystrovany

1.1.2012

V č. 3/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
OZV č. 2/2010 O místním poplatku ze psů 1.1.2011
OZV č. 1/2009 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2010
OZV č. 1/2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování a stanovují se podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Bystrovany 1.4.2007
OZV č. 1/2002 o změně a doplnění vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bystrovany 15.10.2002

Vyhláška č. 2/2000 o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Bystrovany

14.8.2000  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Oznámení