Obec Bystrovany

Obec Bystrovany leží v hanácké rovině asi šest kilometrů východním směrem od Olomouce pod posledním výběžkem Nízkého Jeseníku, který je zakončen nádherným poutním místem, Svatým Kopečkem.
Podle první písemné zmínky z června roku 1277 byla ves majetkem řádu premonstrátů kláštera Hradisko.


V 15. století se stala majetkem města Olomouce a až v roce 1850 se stala samostatnou, samosprávnou obcí s vlastním zastupitelstvem – tehdy obecním výborem.
Složité osudy se obci nevyhnuly ani ve 20.století. V roce 1975 byla přičleněna k Olomouci a teprve po občany prosazeném referendu se v roce 1993 osamostatnila a do té doby je řízena zastupitelstvem a dalšími volenými orgány obce. V současné době obec prochází rychlým rozvojem co do investiční výstavby. Během krátké doby samostatnosti se podařilo obnovit a rekonstruovat základní školu, vybudovat plynofikaci, kanalizaci s čistírnou odpadních vod, opravit převážnou část místních komunikací a zvelebit veřejná prostranství. Za posledních několik let se rychle zvýšil počet obyvatel na současných 1030. Dokladem dobré spolupráce  obce s podnikatelskými subjekty je i tento informační materiál, který potvrzuje zájem obce na všestranném rozvoji.

Fulltextové vyhledávání

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
Počasí

Kontakt

Obec Bystrovany
Šrámkova 115 / 9
779 00 Bystrovany

Tel:585 311 841

Základní informace

Návštěvnost stránek

357255