Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní osoba:  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Bc. Jaroslav JORDÁN
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název Organizace:   Obec Bystrovany, IČ: 48 77 00 78
se sídlem Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Libor Žižka, starosta
T: +420 724 093 902
E: starosta@bystrovany.cz
(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Název Organizace:   JJ GDPR group s.r.o., IČO: 06615201
se sídlem Úvoz 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno
Jméno a příjmení pověřence:
Bc. Jaroslav Jordán, jednatel společnosti
T: 777 722 720
E: poverenec@jjpgroup.cz

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
Občané  
Uchazeči o zaměstnání 
Smluvní partneři 

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Občané.pdf

Smluvní partneři.pdf

Uchazeči o zaměstnání.pdf