Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Poplatek za komunální odpady

Formulář:

formulář poplatek odpady - hlášení- opravený 2023.doc


Informace o místním poplatku za komunální odpad pro rok 2023.

Vážení občané,

od 1.1.2023 platí vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    na území obce Bystrovany v planém znění (dále jen "vyhláška").

Podle této vyhlášky musí každý občan s trvalým pobytem a vlastník rekreační chaty na území obce Bystrovany uhradit místní poplatek ve výši Kč 750,00 na kalendářní rok 2024.

Od poplatku jsou přímo z vyhlášky bez nutnosti nárok dokládat osvobozeni poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individální rekreaci v chatové oblasti Zadní Záhumenky za železničním přejezdem do Velké Bystřice.

Ostatní poplatníci jsou povinni uhradit poplatek nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku  Kč 1.000,00, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to první splátku   do 31.5. a druhou do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze hradit složenkou, hotově do pokladny Obecního úřadu Bystrovany nebo převodem z účtu.
Pro bezhotovostní platbu je nutné vyplnit č.ú. 86-6502240247/0100, variabilní symbol je rodné číslo bez lomítka a jako specifický symbol:1345.

Platbu lze provést za poplatníka samostatně nebo za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. V těchto případech je nezbytné do 15-ti dnů od provedení platby, tj. nejpozději do 15.6. daného roku, oznámit Obecnímu úřadu Bystrovany na předepsaném formuláři (viz. výše), za které osoby byla platba provedena.

Pokud nastanou změny je občan povinen nahlásit vše Obecnímu úřadu

Vznik poplatkové povinnosti: nahlásit do 60-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala

Nahlášení trvalého bydliště:  nahlásit do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala

Chataři: nahlásit do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala 

Poplatky za psa  jsou stanoveny na  200,00 Kč / rok / pes starší 6 měsíců.
č.ú. 86-6502240247/0100,  specifický symbol: 1341

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na

tel. čísle 585 311 841 

e-mail: bystrovany@iol.cz.