Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Svazek obcí Bystrovany a Bukovany > Stočné

Stočné

Odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se platí a fakturují dle Ceníku SVAZKU OBCÍ BYSTROVANY A BUKOVANY a je stanovena podílem skutečných nákladů minulého období na provoz kanalizace a ČOV a množstvím vypouštěných odpadních vod zjištěným měřidly ČOV.  Fakturace množství odpadní vody je prováděna dle množství zjištěného vodoměrem na přítoku. Pokud je takto zjištěné množství menší než udává směrné číslo v příloze Vyhlášky 42/2001Sb. bude účtováno množství dle výše uvedených směrných čísel. U odběratelů, kde nelze provést měření, je fakturace prováděna dle výše uvedené vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že vodárny provádějí vyúčtování v měsíci červnu je fakturační období stanoveno na  7/2018 - 6/2019. Platby přijaté do 30.6.2019 jsou zahrnuty do vyúčtování za toto období. Platby, které obdržíme po tomto datu budou převedeny na zálohy na následující období, tj. 7/2019 - 6/2020.

Usnesením k bodu č.8.2. jednání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany ze dne 13.12.2018 byla stanovena cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro odběratele ve výši:
                                                             31,-Kč s DPH /m3 a to od 1.1.2019.

Ke zvýšení ceny stočného jsme nuceni přistoupit z důvodu zákonné povinnosti (zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhl. č.428/2001Sb.) tvořit fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond“).

Smyslem tvorby fondů je, aby si provozovatelé vodohospodářských zařízení odkládali (chcete-li šetřili) po dobu životnosti stávajícího majetku na jeho potřebnou obnovu v budoucnu. Svazek by tedy měl postupem času vytvořit fond v hodnotě 60,22 mil. Kč, což je současná reprodukční pořizovací cena vodohospodářského majetku, ze které se při tvorbě fondu vychází.

Co nás čeká v budoucnu?
Lze očekávat zvyšování finanční náročnosti čištění odpadních vod. Důvodem je nutnost řešení odstranění fosforu z odpadních vod. Fosfor je v řekách a vodních nádržích celoevropským problémem, protože způsobuje rozvoj sinic a řas, které spotřebovávají rybám a jiným živočichům k životu potřebný kyslík. Z toho důvodu je v současné době řešena změna zákona – bude nutné snížit obsah (koncentraci) fosforu ve vyčištěné odpadní vodě.  Snížení koncentrace fosforu se řeší instalací zařízení k jeho odbourávání na čistírnách odpadních vod. Ale samozřejmě i každý z nás může snížit produkci fosforu používáním bezfosfátových  pracích prášků,
prostředků do myčky nádobí a saponátů.

Cena stočného na období od 1.7.2018 do 30.6.2019 je 1.044,00 Kč
vč. DPH.

Platbu je možno hradit hotově na pokladně Obecního úřadu v Bystrovanech, bezhotovostním převodem na účet č. 27-8900370257/0100,  variabilní symbol  20+č.p. domu ( např. je-li č.p. 168 uvedete do variabilního symbolu 20168) a specifický symbol počet osob, za které je platba uskutečněna.

 

Četnost záloh

Platba za osobu

2.pololetí 2018
1.pololetí 2019

        

Kč 486,00
Kč 558,00

Pro rok 2018/2019

Kč 1.044,00