Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Svazek obcí Bystrovany a Bukovany > Stočné

Stočné

Odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi se platí a fakturují dle Ceníku SVAZKU OBCÍ BYSTROVANY A BUKOVANY a je stanovena podílem skutečných nákladů minulého období na provoz kanalizace a ČOV a množstvím vypouštěných odpadních vod zjištěným měřidly ČOV.  Fakturace množství odpadní vody je prováděna dle množství zjištěného vodoměrem na přítoku. Pokud je takto zjištěné množství menší než udává směrné číslo v příloze Vyhlášky 42/2001Sb. bude účtováno množství dle výše uvedených směrných čísel. U odběratelů, kde nelze provést měření, je fakturace prováděna dle výše uvedené vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že vodárny provádějí vyúčtování v měsíci červnu je fakturační období stanoveno na  7/2021 - 6/2022. Platby přijaté do 30.6.2022 jsou zahrnuty do vyúčtování za toto období. Platby, které obdržíme po tomto datu budou převedeny na zálohy na následující období, tj. 7/2022 - 6/2023.

Usnesením bodu č.7 programu na jednání valné hromady Svazku obcí Bystrovany a Bukovany ze dne 26.9.2022 byla stanovena cena za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro odběratele ve výši:    42,-Kč s DPH /m3 a to od 1.1.2023.
                                                           

Ke zvýšení ceny stočného jsme nuceni přistoupit z důvodu zdražení energií, materiálu, služeb a zákonné povinnosti (zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vyhl. č.428/2001Sb.) tvořit fond obnovy vodohospodářského majetku (dále jen „fond“). 

Smyslem tvorby fondů je, aby si provozovatelé vodohospodářských zařízení odkládali (chcete-li šetřili) po dobu životnosti stávajícího majetku na jeho potřebnou obnovu v budoucnu. Svazek by tedy měl postupem času vytvořit fond v hodnotě 60,22 mil. Kč, což je současná reprodukční pořizovací cena vodohospodářského majetku, ze které se při tvorbě fondu vychází.

Co nás čeká v budoucnu?
Lze očekávat zvyšování finanční náročnosti čištění odpadních vod. Důvodem je nutnost řešení odstranění fosforu z odpadních vod. Fosfor je v řekách a vodních nádržích celoevropským problémem, protože způsobuje rozvoj sinic a řas, které spotřebovávají rybám a jiným živočichům k životu potřebný kyslík. Z toho důvodu je v současné době řešena změna zákona – bude nutné snížit obsah (koncentraci) fosforu ve vyčištěné odpadní vodě.  Snížení koncentrace fosforu se řeší instalací zařízení k jeho odbourávání na čistírnách odpadních vod. Ale samozřejmě i každý z nás může snížit produkci fosforu používáním bezfosfátových  pracích prášků,
prostředků do myčky nádobí a saponátů.

Cena stočného na období od 1.7.2022 do 30.6.2023 je 1.386,00 Kč vč. DPH.

Platbu je možno hradit hotově na pokladně Obecního úřadu v Bystrovanech,
nebo bezhotovostním převodem na účet č. 27-8900370257/0100,  
při platbě zálohy je variabilní symbol  20+č.p. domu ( např. je-li č.p. 168 uvedete do variabilního symbolu 20168) 
specifický symbol počet osob, za které je platba uskutečněna,
při platbě faktury je variabilní symbol číslo faktury.

Četnost záloh

Platba za osobu

2.pololetí 2022
1.pololetí 2023
Kč 630,00
Kč 756,00

Pro rok 2022/2023 Kč 1.386,00